Tiedotteet

Takaisin listaan

15.10.2003 - Semikarbatsidista uusi turvallisuusarviointi ja suositukset, Ei tarvetta muuttaa pienten lasten ruokailukäytäntöjä

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA järjesti tänään lehdistötilaisuuden, jossa se julkisti uuden arviointilausuntonsa semikarbatsidi-nimisen vierasaineen turvallisuudesta. Nykyisten tietojen perusteella ei ole katsottu olevan syytä antaa uusia suosituksia pikkulasten ruokailukäytäntöihin. Sen sijaan teollisuuden tulee toimia ongelman poistamiseksi.

Tutkimukset semikarbatsidin (SEM) turvallisuudesta käynnistyivät heinäkuussa 2003, kun teollisuuden omissa tutkimuksissa yhdistettä oli löydetty useista lasipurkkeihin pakatuista lastenruoista ja muista elintarvikkeista. Tuotteet oli suljettu muovitiivisteen sisältävällä metallisella kannella.

Kansien tiivisteiden valmistuksessa käytetään atsodikarbonamidia, joka muuttuu kuumennettaessa SEMiksi. Eläinkokeiden perusteella epäillään, että aine olisi heikosti perimän kautta vaikuttava syöpävaarallinen eli genotoksinen yhdiste. SEMin syöpävaarallisuutta ihmiselle ei ole osoitettu.

EFSA:n julkistaman turvallisuusarvioinnin mukaan SEMiä esiintyy pieniä määriä tietyissä lasipurkkeihin ja pulloihin pakatuissa elintarvikkeissa. Elintarvikepakkausteollisuus pyrkii vaihtamaan semikarbatsidin korvaavaan aineeseen kansien tiivisteissä heti, kun se on lainsäädännöllisesti ja teknologisesti mahdollista. Uuden kannen valmistuksessa on erityisen tärkeää löytää ratkaisu, joka varmistaa lastenruokien hyvän mikrobiologisen laadun.

Viranomaistoimet EU:ssa
EU:n komissio tekee lainsäädäntömuutoksen marraskuussa atsodikarbamidin poistamiseksi PVC-muovien apuaineista. Teollisuuden ja EU:n jäsenmaiden tulee lähettää analyysitietoja lastenruokien ja muiden pakattujen elintarvikkeiden SEM-pitoisuuksista. Saatujen tietojen perusteella komissio päättää mahdollisista muista toimista. SEMin analyysimenetelmää kehitetään siten, että se on luotettava tutkittaessa kaikkia elintarvikkeita.

Tutkimukset Suomessa
Suomen Elintarvikevirasto on käynnistänyt omat tutkimukset semikarbatsidipitoisuudesta lasipurkkeihin pakatuista lastenruoista ja muista elintarvikkeista. Elintarvikeviraston toimeksiannosta Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA tutkii yhdisteen esiintymistä 15 lastenruoasta ja viidestä muusta elintarvikkeesta. Alustavien tulosten odotetaan valmistuvan tämän viikon lopulla.


Lisätietoja antavat:

Ylijohtaja Jorma Hirn, Elintarvikevirasto
Puh. (09) 393 1510, 050 3868 400, Jorma.Hirn@elintarvikevirasto.fi

Johtaja Auli Suojanen, tuotevalvonnan yksikkö, Elintarvikevirasto
Puh. (09) 393 1513, 050 3868 434, Auli.Suojanen@elintarvikevirasto.fi

Elintarvikeylitarkastaja Anja Hallikainen, Elintarvikevirasto (turvallisuuteen liittyvät asiat)
Puh. (09) 393 1540, 050 3868 433, Anja.Hallikainen@elintarvikevirasto.fi

Kysymyksiä & vastauksia SEMistä

Mikä on semikarbatsidi (SEM)?
Semikarbatsidi on hydratsiineihin kuuluva kemikaali, jonka on hiirillä todettu aiheuttavan syöpää, kun sitä on annettu ravinnon tai juomaveden mukana. Hydratsiinien ryhmässä SEM on todettu yhdeksi vähiten todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi yhdisteeksi.
SEM on kemisteille tuttu aine, mutta sen löytyminen elintarvikkeista ja pakkausmateriaaleista on tuore havainto ja tulosta yleisestä tutkimusmenetelmien ja tieteen kehityksestä.

Miten semikarbatsidia päätyy ruokaan?
Semikarbatsidin epäillään liukenevan elintarvikkeeseen pakkauksen muovisesta tiivisteestä, jossa on käytetty valmistusaineena atsodikarbonamidia (AZDC) kannen ilmatiiviyden takaamiseksi. Sitä on löydetty etenkin lasipurkkeihin pakatuista elintarvikkeista, jotka on suljettu muovitiivisteen sisältävällä metallisella kiertokääntö-kannella (pop-up -kansi).

SEM:iä muodostuu myös nitrofuraani-nimisen eläinlääkkeen aineenvaihdunnan hajoamistuotteena. Nitrofuraanit ovat ryhmä mikrobeja tappavia aineita, joilla on osoitettu olevan koe-eläintutkimuksissa mm. syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Nitrofuraanin käyttö tuotantoeläinten lääkitykseen on kiellettyä EU:ssa sekä useissa muissa maissa.

Mistä sitä on löydetty?
SEMiä on löydetty esim. purkitetuista lastenruoista, hedelmämehuista, hilloista, hunajasta, majoneesista, sinapista ja kastikkeista. Elintarvikkeet on pakattu lasipurkkiin tai pulloon, jossa on metallinen kansi ja muovinen tiiviste. Ilmatiivis kansi takaa tuotteen mikrobiologisen puhtauden ja hyvän säilyvyyden.

Pitoisuus elintarvikkeissa
Semikarbatsidia on löydetty em. elintarvikkeista pieniä mikrogrammapitoisuuksia. Löydetyt pitoisuudet ovat olleet keskimäärin 20 mikrogrammaa kilossa (20 ppb = parts per billion).

Saantimäärät
EFSA:n arvioima päivittäinen semikarbatsidin saanti on korkeimmillaan 6-12 kk:n ikäisillä pikkulapsilla. Semikarbatsidin arvioitu saanti vuorokaudessa on alle vuoden ikäisillä lapsilla korkeimmillaan noin 2 mikrogrammaa painokiloa kohden.

Onko SEM terveydelle haitallista?
EFSA:n mukaan SEM on eläinkokeiden perusteella heikko karsinogeeni. Varmaa todistetta semikarbatsidin haittavaikutuksista ihmiselle ei ole saatu.

Onko SEM riski kuluttajille?
Kuluttajille aiheutuva riski on asiantuntijoiden mielestä hyvin pieni eikä vain aikuisille vaan myös pienille lapsille. Kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi vähentää SEM-pitoisuutta erityisesti lasten ruoista, koska pienillä lapsilla saanti suhteessa ruumiinpainoon on suurinta.
Asiantuntijat saivat erityisen toimeksiannon keskittyä lastenruokien semikarbatsidipitoisuuteen. He päättelivät, ettei nykyisten tietojen valossa ole syytä ryhtyä muuttamaan ruokailutottumuksia, vaikka joissakin elintarvikkeissa saattaa olla SEMiä.
Lasipurkkeihin pakatut lastenruoat ovat laajasti käytössä helppokäyttöisyytensä takia.


 

Linkki 1: http://www.efsa.eu.int/pdf/pressrel20030728_en.pdf
Linkki 2: http://www.efsa.eu.int/press_en.html

Takaisin listaan